Srpska Asocijacija Snimatelja

PROGRES

TOLERANCIJA

LOJALNOST

UMETNOST

SAS

Srpska Asocijacija Snimatelja (SAS) je neprofitno, umetničko, strukovno i edukativno udruženje gradjana koje okuplja vodeće direktore fotografije u Srbiji. 

Srpska Asocijacija Snimatelja je početkom marta na sednici u Talinu u Estoniji primljena u IMAGO, Evropsku Federaciju direktora fotografije, kao 39. član. Prijem SAS je zasnovan na usaglašenosti kriterijuma i normativnih akata primenjenih pri osnivanju Srpske asocijacije sa Evropskim normama u toj oblasti, kao i ostvarenih rezultata u radu.

Ciljevi Udruženja

Ciljevi Asocijacije su unapređenje umetničkog stvaralaštva, širenje kulture vizuelne komunikacije i poboljšanje okruženja i profesionalnih standarda u kojima se stvara srpska kinematografija.

Struktura SAS

Izvršni odbor

Bojana Andrić
Draško Plavšić
Goran Volarević
Predrag Jocić
Đorđe Arambašić
Predrag Bambić
Miloš Spasojević

Predsednik Asocijacije
Predrag Bambić

Potpredsednik
Miloš Spasojević

Istorijat

Prva filmska predstava održana je u Beogradu 6. Juna 1896. u kafani “Kod zlatnog krsta”, samo šest meseci posle prve filmske projekcije u Parizu. To je ujedno prva filmska projekcija u regionu Jugoistočne Evrope. Predstavi su prisustvovali tadašnji kralj Srbije Aleksandar Obrenović i kraljica Natalija. Već sledeće godine francuski sineasti prikazali su beogradskim gledaocima scene iz života njihovog grada…

Dokumenta