Skip to content

Srpska Asocijacija Snimatelja

PROGRES

TOLERANCIJA

LOJALNOST

UMETNOST

SAS

Srpska Asocijacija Snimatelja (SAS) je neprofitno, umetničko, strukovno i edukativno udruženje gradjana koje okuplja vodeće direktore fotografije u Srbiji. 

2011. godine Srpska Asocijacija Snimatelja je na sednici u Talinu, Estonija, primljena u IMAGO, Evropsku Federaciju direktora fotografije, kao 39. član. Prijem SAS-a je zasnovan na usaglašenosti kriterijuma i normativnih akata sa Evropskim normama, kao i ostvarenim rezultatima u radu.

Ciljevi Udruženja

Ciljevi Asocijacije su unapređenje umetničkog stvaralaštva, širenje kulture vizuelne komunikacije i poboljšanje okruženja i profesionalnih standarda u kojima se stvara srpska kinematografija.

Struktura SAS

Izvršni odbor

Bojana Andrić
Radan Popović
Predrag Jočić
Đorđe Arambašić
Jovan Milinov
Dušan Ivanović
Vladan Obradović

Predsednik Asocijacije
Predrag Jočić

Potpredsednik
Bojana Andrić

Blagajnik
Vladan Obradović

Počasni članovi

Albert Mayer
Đorđe Nikolić
Žika Milić
Božidar Nikolić
Dimče Stojanovski
Dragan Jovanović
Dušan Ninkov
Milan Spasić
Milorad Jakšić
Nevenka Redžić-Toth
Petar Lalović
Predrag Popović
Predrag Todorović
Radoslav Vladić
Veselko Krčmar
Bota Gortinski

Istorijat

Prva filmska predstava održana je u Beogradu 6. Juna 1896. u kafani “Kod zlatnog krsta”, samo šest meseci posle prve filmske projekcije u Parizu. To je ujedno prva filmska projekcija u regionu Jugoistočne Evrope. Predstavi su prisustvovali tadašnji kralj Srbije Aleksandar Obrenović i kraljica Natalija. Već sledeće godine francuski sineasti prikazali su beogradskim gledaocima scene iz života njihovog grada…