Skip to content

Život je onakav kakvim ga vidite…

SAS

SRPSKA ASOCIJACIJA SNIMATELJA (SAS) je neprofitno, umetničko, strukovno i edukativno udruženje gradjana koje okuplja vodeće direktore fotografije u Srbiji. 

Srpska asocijacija snimatelja je početkom marta na sednici u Talinu u Estoniji primljena u IMAGO, Evropsku Federaciju direktora fotografije, kao 39. član. Prijem SAS je zasnovan na usaglašenosti kriterijuma i normativnih akata primenjenih pri osnivanju Srpske asocijacije sa Evropskim normama u toj oblasti, kao i ostvarenih rezultata u radu.

Ciljevi Udruženja

Ciljevi Asocijacije su unapređenje umetničkog stvaralaštva, širenje kulture vizuelne komunikacije i poboljšanje okruženja i profesionalnih standarda u kojima stvara srpska kinematografija.

Dokumenta

Statut

Pristupni obrazac

Model ugovora

EUXXL Rezolucija

Kriterijumi za prijem

Kodeks

Istorijat

Prva filmska predstava održana je u Beogradu 6. Juna 1896. u kafani “Kod zlatnog krsta”, samo šest meseci posle prve filmske projekcije u Parizu. To je ujedno prva filmska projekcija u regionu Jugoistočne Evrope. Predstavi su prisustvovali tadašnji kralj Srbije Aleksandar Obrenović i kraljica Natalija. Već sledeće godine francuski sineasti prikazali su beogradskim gledaocima scene iz života njihovog grada…